Adım Patent

ÜNİTER (Unitary) PATENT NEDİR?

2012’de imzalanan ve 20.01.2013 yılında yürürlüğe giren 1257/2012 ve 1260/2012 sayılı Avrupa Birliği Tüzüklerine dayanan Üniter Patent Sistemi (UP), Şubat 2013’te 25 Avrupa Birliği üyesi ülke tarafından imzalanmıştır.

Üniter patent sistemi, 2013 yılında Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından oluşturulmuş ve Avrupa Patent Sözleşmesi ne dayanmaktadır. Bu sistemin en önemli avantajı; patent başvuruları ve korumaları için tek bir başvuru yapmak, işletmelerin maliyetlerini azaltmak ve daha hızlı bir süreç sağlayabilmektir. Üniter Patent, Avrupa Birliği’nin birlik içindeki ticaretin kolaylaştırılması ve inovasyonu teşvik etmesi amacıyla 2013 yılında tasarlanmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri arasında birlikte çalışmayı kolaylaştıran bu patent başvurusu, yüksek maliyetleri düşürerek ve süreçleri basitleştirerek Avrupa’da faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin patent başvurularını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Avrupa’da patent başvurusu ile ayrı ulusal patentlerin yerine geçecek tek bir başvuru ile koruma sağlayan bu sistem; üye ülkelerin tümünde aynı patente koruma sağladığı için, üniter patentlerin tescil edildiği ülkelerde ayrı ayrı ulusal patentler tescil etmek yerine, sadece üniter patent başvurusunda bulunmayı yeterli kılacaktır.

Anlaşmaları imzalanmış olan ve başvurulduğunda Üniter Patent etki yaratacak 17 ülke şunlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İsveç, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz ve Slovenya. Üniter patent sistemi, Avrupa Birliği’nin tüm üye ülkelerinde geçerli olan bir sistemdir. Ancak, İspanya gibi bazı ülkeler dil farklılığı gibi sebepler ile henüz sisteme katılmamıştır. Üniter Patent Sistemi’ni onaylayan ülkelerin dışındaki ülkelerde, Avrupa Patentinizin tescil yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde klasik validasyon ile koruma elde edilecektir.  Bu nedenle, kabulü tamamlanmayan bu ülkelerdeki patent başvuruları için hala ayrı ayrı ulusal patent başvurusu yapılması gerekmektedir. Kısa zamanda Avrupa Birliğine tüm üye ülkelerin katılımlarının tamamlanması ile başvuru sistemi son halini alacaktır.

Unitary Patent Sisteminin patent sahiplerine sunduğu avantajları şu şekilde listeleyebiliriz.

  1. Maliyet Tasarrufu: Unitary Patent Sistemi, patent başvuru ve koruma maliyetlerini azaltır. Patent sahipleri, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ayrı ayrı başvuru yapmak yerine, tek bir başvuru ile tüm AB ülkelerinde koruma sağlayabilirler.
  2. Kolaylık: Patent sahipleri, birbirinden farklı patent koruma prosedürleriyle uğraşmak zorunda kalmazlar. Tek bir prosedür altında işlem yapılır.

 

  1. Tutarlılık: Birleşik Patent, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde aynı koruma hükümlerini içerir. Böylece patent sahipleri, farklı ülkelerde farklı koruma hükümleriyle uğraşmak zorunda kalmazlar.

 

  1. Güçlü Koruma: Unitary Patent, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan bir patenttir. Bu sayede patent sahipleri, patentlerinin AB ülkelerinde daha güçlü bir koruma sağlayabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir