Adım Patent

patent tescili

Teknolojinin bilimsel kaynağı patentlerdir diyoruz çünkü; Dünya üzerinde şu ana dek başvurusu yapılmış yaklaşık 110 milyon patent dokümanı bulunmaktadır. Bu dokümanlar başvuru tarihinden bir süre sonra yayınlanarak tüm insanlığın bilgisine sunulmaktadır. Asıl çarpıcı olan ise bu dokümanlar da yer alan teknik bilginin yaklaşık yüzde altmışaltısına başka bir yerden ulaşmak mümkün değildir. Bu teknik bilgileri edinebilmek ve teknolojik gelişmeyi desteklemek adına bu dokümanlardan yararlanılması gerekmektedir. Bu kadar ciddi bir bilgi birikimini kullanarak teknik çalışmalarımızı yönlendirmek elbette çok faydalı olacaktır. Dikkat edilmesi gereken ise; bu bilgi kaynağı dokümanları doğru okuyabilmek, teknik detayları doğru değerlendirebilmektir. Patent Danışmanı olarak tarafımızdan bu konunun sosyal sorumluluğunu taşıyor ve bu kapsamda (Akademisyenlere, Ar-Ge merkezi çalışanlarına, üretim mühendislerine, teknik personele)  ‘’patent okur-yazarlığı’’ ve ‘’patent uzmanlığı’’ eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerle, sürekli yenilik yapabilecekleri yöntemlerin nasıl belirleneceği, deyim yerindeyse ‘’dünyaya buluşçu gözüyle bakma’’ alışkanlığı kazandırılmaktadır. Bu kapsamda lise ve üniversite öğrencilerinden, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) uzmanlarına, akademisyenlerden, sanayicilere, teknik personellerden hekimlere, kadar geniş bir yelpazede eğitimler verilmekte ve etkileri tarafımızca gözlemlenmektedir. Şaşırtıcı derecede sevindirici sonuçlara ulaştığımızı belirtmek isterim.

Patent başvurularının yapılması sürecinde profesyonel destek almak hakların korunması noktasında büyük önem taşır. Başvuru sahiplerinin ise bu işlemlerde gerekli ücretlerin fonlanması noktasında desteğe ihtiyacı olabilir. Başvuru sahipleri öğrenci yada akademisyenler ise üniversite tarafından destek alması mümkündür. 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren 6769 sayılı Fikri Mülkiyet Kanunu ile fonlama işlemi yasal platforma oturtularak buluşçuların bütçe sorunu çözülmüştür. Sanayicilerin buluşlarının desteklenmesinde de çeşitli kurum ve kuruluşların geri ödemesiz teşvikleri bulunmaktadır. Ulusal başvurularda KOSGEB tarafından genel destekler kapsamında 30.000 TL’ye kadar teşvik sağlanmakla birlikte uluslararası başvurular içinde TÜBİTAK’ın teşvikleri söz konusudur. Bu teşviklerin detayları için biz tüm müvekkillerimizle yönlendirici bilgiler paylaşıyoruz.

Patent başvuruları ile ilgili bir başka handikap ise akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının çıktılarından ulaşılan verilerin patentle koruma altına alınırken sanayide uygulanabilir olması konusudur. Sanayicilerin teknik problemlerini çıkış noktası alarak yapılacak olan bilimsel çalışmaların çıktıları hem patentle koruma altına alınarak akademisyenlerin fikri mülkiyet edinmelerini sağlar hem de sanayicilerin sorunlarına çözüm olması sebebi ile patentler ticarileştirilerek üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde aktif hale gelecektir.

Üniversite-sanayi işbirliği ve patentlerin ticarileştirilmesi kapsamında her iki platformunda yardım alabileceği TTO’lardan faydalanılabilir. Adım Patent olarak bizler TTO platformunda bizzat çalışmalarda bulunmuş uzman arkadaşlarımızla, hem TTO uzmanlarına hem de TTO hizmetlerinden faydalanabilecek diğer platformlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek destek oluyor hem de bu farklı grupların bir araya gelebileceği platformların oluşturulmasına yardımcı oluyoruz.

Çalışmakta olduğumuz yaklaşık 25 Üniversitenin, bu üniversitelere bağlı TTO Uzmanlarının ve çözüm ortağımız olan Organize Sanayi Bölgesi Yönetimlerinin bir araya gelmesinde aktif rol oynayarak Üniversite Sanayi İşbirliği yapısını beslemeye çalışıyoruz.

Sosyal sorumluluk kapsamında, ABD Chicago’ da bulunan Türk Ticaret Merkezi ile yaptığımız ortaklıkla hem üniversitelerimizi, hem sanayicilerimizi uluslararası iş birlikleri için teşvik ediyoruz. Teknolojinin ve patentlerin uluslararası alanda aktif kullanılarak teknolojik gelişmelerin hızlandırılmasına aracılık ediyoruz. Üniversitelerin, TTO’ların, Teknokentlerin ve sanayicilerimizin ihracata yönelik yapabilecekleri çalışmalar konusunda da yönlendirici roller üstleniyoruz. Patent başvurularının yapılması, süreçlerin takip edilmesi, TTO Uzmanlığı Eğitimleri gibi konularda sorumluluk hissiyle hizmet vermeye devam ediyoruz.

‘’TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL KAYNAĞI PATENTLERİN’’ uygulamaya konmasını ve Ülke Ekonomisine katkı sağlamasını ivmelendiriyoruz.

Saygılarımla

Seval YILMAZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir