Adım Patent

Tarım 4.0 da Fikri Mülkiyet ve Önemi

Tarım, dünyanın her yerinde hayati önem taşıyan ve hemen tüm ülkelerin üzerinde önemle durduğu bir konu durumundadır. Endüstri 4.0 devrimiyle gelen teknolojik gelişmeler tarım alanında da hissedilir noktaya gelmiştir.

Sanayinin tüm aşamalarında otomasyon, yapay zeka, inovatif gelişmeler üretimi arttırmaya, enerji verimliliğini optimum seviyeye çekmeye, ihtiyaç fazlası olan insan gücünü ve olası iş kazalarını önlemek gibi bir çok faydaya alt yapı oluşturmaktadır. Aynı ve benzer gelişmeler Tarım alanında da hissedilir etkilere dönüşmektedir.

Gıda üretim alanlarının, sulama sistemlerinde kullanılan yapay zeka ile donatılmış sistemler, gereksiz su kullanımını engelleyerek su israfına engel olurken bitkilerin de daha sağlıklı beslenmesine olanak sağlar. Bu sitemler ek donanımlarla, toprağın veriminin, nem düzeyinin, mineral yapısının, istenmeyen diğer canlıların barınma oranları gibi gerekli olan diğer bilgilerin edinilerek müdahale edilmesine olanak sağlar. Hatta bu donanımların bir çoğu gerekli olan bu müdahaleleri kendi içinde yapabilen mekanizmalarla birlikte üretimdeki kayıpları en aza indirgemektedir.

Bu sistemlerin geliştirilebilmesi için; geleneksel yöntemlerden, iklim koşullarına, bitkilerin yapısından, gelişen hava şartlarına kadar tüm verilerin doğru bir şekilde alınması ve bu verilere uygun sistemlerin geliştirilmesi gereklidir. Fikri Sınai Mülkiyet Hakları içinde, veri tabanı olarak kullanılabilen ve tarih boyunca tüm teknolojik gelişmelerin yer aldığı Patent veri tabanları kullanılabilir. Bu veri tabanlarından edinilen bilgiler, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilerek ve hatta farklı alanlarda kullanılan teknolojileri bu alanlara uyarlayarak bu gelişmeleri sağlamak/artırmak mümkün olmakla birlikte oldukça verimli bir yöntemdir. Dronların geliştirilme amacına bakıldığında  Tarım alanında kullanılacağı ön görülmüş müdür? Dronlarla tarım alanlarının görüntülerinin alınması, toprak analizlerinin yapılması, hava koşulları verilerinin alınması, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla tüm diğer verilerin alınmasını sağlaması ve hatta ilaçlama gibi müdahalelerde kullanılması, ön görülmemiş olsa bile sağladığı faydaya bakıldığında büyük önem taşımaktadır.

Fikri haklar noktasında önemli olan bir diğer konu ise, geliştirmek için emek, zaman, iş gücü ve fon ayırdığınız bu sistemlerin başkaları tarafından taklit edilerek hiçbir bedel ödemeden aynı faydaları sağlaması ve bunun avantajlarıyla rekabet edebilmeleri konusudur. Oysa bir çok maliyete katlanarak geliştirdiğiniz bu sistemler Patent vb yöntemlerle koruma altına alınarak tarafınızca belli bir süre için tekel olma hakkı edinilmiş olsa, bu sistemleri kullanmak isteyen diğer kullanıcılara Lisans yoluyla kullanım hakları verilebilir ve bu süreç için harcanan maliyetlerin bir kısmı bu lisans gelirleri ile finanse edilebilir. Yada patentli olan bu sistemler ihlal edilemeyeceği için kullanılamayacak ve sizin geliştirdiğiniz teknolojinin daha ileriye taşınması gerekecektir. Bu da yeni Ar-Ge çalışmaları ve yeni sistemlerin gelişmesi demektir ki bu ülkemizin teknolojik gelişmesini destekleyen önemli bir unsurdur.

Yani fikri haklarını edindiğiniz buluşlar, belli bir süre için size tekel olma hakkı sağlarken rekabet gücünüzü arttırır, lisans hakkı verilmesi ile Ar-Ge sürecindeki maliyetlerinizi hafifletir ve sektördeki teknolojik rekabeti artırarak teknolojik gelişmeyi destekler. Bunlarla birlikte patent veri tabanları önemli bir veri tabanı kaynağı olma özelliğiyle bir çok araştırma platformuna göre daha geniş teknik bilgiye ev sahipliği yapar.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün geçmiş yıllardaki raporuna göre 2050’de artan Dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için 2006’dan bu yana %70 daha fazla yiyecek üretmek zorundayız. Bu kapasite artışının geleneksel yöntemlerle sağlanması mümkün olmayacağı için, Tarım 4.0 sürecindeki gelişmelerde aktif olarak kullanıcı olmak durumundayız. Bu gelişim sürecinin öncüleri arasında yer alırsak, bu süreçte kazançlarımız artarken, gelişen teknolojilerin tekel olma hakkını elde tutarak rekabet gücümüzü de yükseltmiş oluruz.

ADIM PATENT olarak; başvurudan tescile kadar ki tüm fikri mülkiyet işlem adımlarında Genç, Dinamik ve Tecrübeli ekibimizle hem süreç yönetimi danışmanlığı hem de eğitimlerimizle faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Sektör Analiz Raporu, Rakip Analiz Raporu, Teknoloji Trend Analizi, Faaliyet Serbestliği Raporu, Patent Hukuki Durum Analizi gibi, veri analiz raporlarıyla sektörün ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesini sağlayan hizmetlerimizle yanınızdayız.

Yapılan araştırmalar da; Endüstri 4.0’ın çözümleriyle, ortalama bir çiftlik için verimin %1,75 arttığını, enerji maliyetlerinin dönüm başına 7 $-13 $ düştüğünü ve sulama için su kullanımının %8 oranında azaldığını belirlendi. Minimum maliyetle maksimum fayda sağlanarak önümüzdeki yılarda insanlığın ihtiyaçlarına cevap verebilen bir tarım sisteminin oluşmasını ve tüm Fikri Mülkiyet İşlemlerinin bu süreçteki önemini vurguluyor ve süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz.

SEVAL YILMAZ

ADIM PATENT

Proje Müdürü

Patent ve Marka Uzmanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir