Adım Patent

adım patent marka nedir

Marka Nedir?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler, kokular ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşmasıdır.

Ulusal ve Uluslararası Marka İşlemleri

  • Marka Başvuru Öncesi Risk Araştırması: Tescil talebinde bulunulacak markanın daha önce başkası adına tescil ya da başvuruya konu olup olmadığı araştırılarak başvuru öncesi risk araştırması yapılır.
  • Marka Başvurusu: Marka tescili için usule uygun bir şekilde başvuru formu doldurulur.
  • Marka İzleme: Marka tescil edildikten sonra sahip olduğunuz marka adı ile benzerlik taşıyan ya da faaliyet alanları aynı olan marka başvurularına itiraz edilmesi gerekir.
  • Marka Değerleme : Marka oluşumu detaylı şekilde incelenip ticari hayattaki etkilerinin veya risklerinin analiz edilmesi gerekir.

    Bize Ulaşın