Adım Patent

entegre devre topografyasi b

Entegre Devre Topografyası

Entegre Devre Topografyası, elektronik bir işlevi veya buna benzer bir görevi yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif parçası olan ve bir bölümünün ya da tamamının bir parça içerisinde ve/veya üzerinde birleştirilmiş ara veya nihai bir ürüne denmektedir.

  • Entegre Devre Topografya Başvurusu Yapabilecek Kişiler :

T.C vatandaşları, T.C sınırları içinde ikametgâhı olan ve sınaî veya ticarî faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler,ilgili uluslararası anlaşmaların hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen Entegre Devre Topoğrafyası koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek ve tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de bu haktan yararlanabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Entegre Devre Topoğrafyalarını diğer ülkelerin tescil etmesi veya tescil edileceğinin yazılı olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir.

    Bize Ulaşın