Adım Patent

Adım Patent Logo v2

İNOVASYON VE SİZ

Kitleleri peşinden sürükleyen inovasyon ve bu katma değerli hizmetin en parlak yıldızını bünyenize katmayı hedefleyen sizler…

Stratejiler geliştirmeye, yolumuzu belirlemeye, farklılaşmak ve ayrışmak için inovasyonu bir değere dönüştüren patent kavramı nedir? Neden önemlidir?

Patent, bir buluşun kamuya sunulmadan önce haklarınızı koruma altına almanızı sağlayan belgedir. Bu değerli belgeye sahip olduğumuzda, bize ait olan buluşun iznimiz dışında üretilmesinin, pazarlanmasının, satılmasının veya ithal edilmesinin engellenmesini sağlamış olmaktayız. Marka Tescili Dünya üzerinde bu korumanın dışında daha etkili ve daha yetkili bir belge bulunmamaktadır. İnovasyon ve yaratıcılığın teşvik edilmesi, ticari avantajların elde edilmesi ve fikri mülkiyetin korunması açısından büyük bir öneme sahiptir.

Patentlerin önemi, farklı sektörlerde ve endüstrilerde farklı şekillerde ortaya çıkar. Dünyadaki firmaların çoğu inovasyon odaklı iş geliştirme konusunda stratejilerini patentler ile oluşturmaktadır. Bu demek değildir ki, herkes buluş yapacak, herkes patent başvuru yapacak. Her firma patent konusunda hareket alamayabilir, sektörü buluş yapmaya uygun olmayabilir. Konu sadece patent üretmek değil, şu an da kim ne geliştiriyor, ben neredeyim ve sektörüm nereye gidiyor? Geliştirmesi gereken ürünün ne olacağını bilmek, talebin nereye kayabileceğini öngörmek, yine patent belgelerinden geçmektedir. Her yıl milyonun üzerinde buluş başvuru yapılıyor ve buluşların içeriği herkes tarafından görüntülenerek okunabiliyor. Sektörünüzdeki lider firmaların patent belgelerini görüntülemek, incelemek, yeni fikirlerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için önemli bir araçtır ve dünya genelinde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Örneğin kablo üreten bir firmanın üretim, satış, teslimat konusuna odaklanarak gelişmelerden uzak kalması ve kapalı bir kutu gibi sadece kendi firma gelişimini takip etmesi elbet bir gün yetersiz kalacaktır. Kablonun ortadan kalkması ve kablosuz iletişim teknolojilerin kullanılması yaygınlaştığında; kendini geliştiremeyen firma, yok olacağını bilmelidir. Oysaki sektörünü takip ediyor olsaydı bu gelişme ile nasıl savaşacağını düşünecek vakti olacaktı.

Türkiye’ deki işletmelerimizin fiyat, reklam, satış, üretim hızı rekabeti; üretim maliyetine, işletme büyüklüğüne, alım gücüne göre değişmektedir ve aynı dengede değildir. Kimi işletme fiyat konusunda indirim yapabilirken, diğeri reklam ile kendini ifade edebilmekte, bir başkası da teslimatta üretim hızı ile tercih edilme noktasında kendini var edebilmektedir. Fakat bu değerlerin hiçbiri sürdürülebilir durumda olmayabilir. İndirim yaparak kardan feda edilmesi, artan üretim maliyetleri nedeniyle stabil olmayacaktır. Üretim ve teslimat hızı konusu oldukça önemli bir hizmet farkıdır, reklam ile ön plana çıkarak akılda kalma sağlanabilir. Fakat bir gün bir patent ortaya atılır ve tüm bilinen ve uygulanan bu stratejiler yerle bir olabilir. Sektörünüzün gelişim detaylarını sadece fuarlarda, sosyal medyada, internet sitelerinde değil, yapılan patentleri inceleyerek gözlemleyebilirsiniz. Şu cümleyi önemle vurguluyorum; sadece patentleri incelemek bile şirketin inovasyon yapma konusundaki cesaretini artırıyor. Patent konusunda hareket alınamıyor olsa bile şirketin gelişen bu yenilik karşısında ticaret hayatında değişime nasıl ayak uyduracağı konusu artık planlamada ilk sırada gelmeye başlıyor. Ticarette başarı eldesinin çok büyük kısmı riskleri yönetebilmekten geçmektedir ve mevcutta yapılan iş kolu tercih edilmeyecek kadar yok olacaksa, artık kar getirmeyecekse, bunu ilerletmenin ne anlamı vardır ki? Şirket ölçeği fark etmeksizin kimse emeğini, enerjisini boşa harcamayı istemez.

Patentlerin önemi sadece ticari avantajlarla sınırlı değildir. Patent başvurusu , toplumun genel yararına da hizmet eder. Buluşlar, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar ve yaşam kalitesini artırır.

Türkiye’de de patentlerin prestiji artmaktadır. Ülkemizdeki şirketler ve girişimciler, inovasyon ve yeni ürünler geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bu yeni ürünler, şirketlerin büyümesine ve Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkıda bulunabilir. Patentler ayrıca, Türkiye’nin dünya genelindeki yatırımcılar için de cazip bir pazar haline gelmesine yardımcı olabilir. Patentli ürünler, yatırımcıların Türkiye’deki şirketlere yatırım yapmalarını teşvik edebilir ve Türkiye’nin dünya genelindeki iş birliği ağını genişletebilir.

Sonuç olarak, patent alışkanlığı Türkiye için büyük bir fırsattır. Patentlerin koruduğu buluşlar, Türkiye’nin ekonomik gelişimine ve bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesine katkıda bulunabilir. Türkiye’deki şirketlerin ve girişimcilerin patentleri kullanmaları, yeni ürünler geliştirmeleri ve ülkenin inovasyon potansiyelini artırmaları, Türkiye’nin uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma gelmesine yardımcı olabilir.

Hayallerinizi ve ticaretinizi koruma altında tutan yegâne belge patenttir.

Saygılarımla.

Gonca KIRMIZI

ADIM PATENT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir