Adım Patent

Kurumlara inovaktif, yenilikçi ve sorgulayıcı bir bakış açısının kazandırılması ile sürekli iyileştirme ve geliştirmenin tetiklenmesini sağlayacak, etkin stratejilerle, teoride kalmayacak, pratikte işleyecek ve kurum hedeflerine hizmet edecek mekanizmalar ile kalifiye bir ekibin oluşturulması için eğitim ve danışmanlık hizmetinin sunulması.

AR-GE ve ÜR-GE personelinin ürün ve süreçlerinin fonksiyonel analizini yapabilmesi, problem potansiyellerini görmeleri, problemleri oluşmadan çözecek, çıktıların verimini arttırırken maliyetini azaltacak geliştirmeleri görmeleri ve gerçeğe dönüştürmeleri sağlatılacaktır.

İnovasyon ve Yenilikçi Düşünme

 • İnovasyon nedir?
 • İnovasyon kavramları ve türleri.
 • İş hayatında inovasyon ve yenilikçi düşünme.
 • Günlük yaşamda inovasyon.

Fonksiyon Odaklı Ürün Geliştirme

 • Ürün geliştirmede kalite metodolojileri.
 • Fonksiyon odaklı ürün ve süreç geliştirme kurgusu.
 • Ürün ve teknoloji yol haritası hazırlama.
 • FMEA metodolojisi.
 • DRBFM metodolojisi.
 • Risk yönetimi.
 • Örnek uygulamalar.

Fikirden Patente AR-GE

 • Teknik problem çözme metodolojileri.
 • Buluşçu bakış açısı.
 • Problemlere çözüm için patent araştırma.
 • Buluş kurgulama.

TRİZ Metodolojisi İle Ürün Geliştirme

 • Teknik problemlere yaratıcı çözümler.
 • TRİZ metodolojisinin temelleri.
 • Günümüzde TRİZ.
 • Problemleri TRİZ’e uygun değerlendirme.
 • TRİZ ile çözüm geliştirme.
 • Örnekler uygulamalar.

 Yönetici Seviyesinde Fikri Mülkiyet Semineri

 • Firma ürün geliştirme stratejisinde fikri mülkiyetin yeri.
 • Fikri mülkiyetin rekabetteki yeri.
 • Fikri mülkiyet üzerinden sağlanabilecek maddi ve gayrı maddi kazançlar.
 • AR-GE ve Tasarım merkezlerinde fikri mülkiyet süreçleri.
 • Fikri mülkiyet stratejisi ve kurumsal yapılanması.
 • Sürdürülebilir ve ticari kazanç odaklı fikri mülkiyet vizyonu.

Kurum Fikri Mülkiyet Prosedür ve Süreçlerinin Kurulumu/Güncellenmesi

 • Kurum içi fikri mülkiyet prosedürünün oluşturulması.
 • Fikri mülkiyet süreçlerinin oluşturulması.
 • Buluş bildirim, analiz, değerlendirme süreç/sistemlerinin kurulması.
 • Buluş portföy yönetimi.

İşletilecek süreçler eğitimler ile farkındalık yaratılmasıyla başlayıp, örnek uygulamalar ile teorik bilgi pratiğe dönüştürülür, takip uygulamaları ve danışmanlığıyla sürdürülebilir gelişim sağlanır.