Adım Patent

Etkin bir strateji, teoride kalmayacak, pratikte işleyecek ve kurum hedeflerine hizmet edecek mekanizmalar ile kalifiye bir ekibin oluşturulması ile yapılan çalışmaların kurum içerisine yayılmaya başlaması gereklidir.

Bunu gerçekleştirebilmek için de araştırmanın, teknolojiyi öğrenmenin, geliştirme temellerini anlamalarının sağlanması, bunun da sadece teoride kalmayan, kurumun gerçek ürünleri ve süreçleri üzerinden uygulamalar ve elde edilen çıktıların takibi ile desteklenen çalışmalarla yapılması gereklidir; bu kültürün oluşturulması sürecinin tamamının sunulması ve yönetilmesi ile ilgili detaylı bilgi ve teklif almak için bizimle iletişime geçin.

Buradaki sürecin ilk adımları kurum personeline inovatif, yenilikçi ve sorgulayıcı bir bakış açısının kazandırılması ile sürekli iyileştirme geliştirmenin tetiklenmesini sağlamaktır.

Özellikle ArGe ve ÜrGe personelinin ürün ve prosesleri akış şemasından ibaret görmemesi, gerçekleştirdikleri fonksiyonları, ürün ve süreçlerin en küçük basamaklarından başlayarak birbirlerini tetikleyerek sonuca ulaşan eylemleri, bu adımlardaki iyileştime ve problem potansiyellerini görmeleri, problemleri oluşmadan çözecek, çıktıların verimini arttırırken maliyetini azaltacak geliştirmeleri görmeleri ve gerçeğe dönüştürmeleri gereklidir.

    Bize Ulaşın