Adım Patent

Patent, buluş sahibinin, buluş konusu ürünü 3. kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etmesini engelleme hakkı olan belgedir. Buluşu yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahildir. Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz.

Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve unvandır.

Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır.

Patent Yasalarının amacı; buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktır. Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanır. Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde verilen patent sayılarının yüksekliği bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır

 

Aşağıda belirtilenler buluş niteliğinde sayılmazlar;

 

  1. a) Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler.
  2. b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler
  3. c) Bilgisayar programları.

ç) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri.

  1. d) Bilginin sunumu.

 

Aşağıda belirtilenler buluşlara patent verilmez;

 

  1. a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
  2. b) Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler.
  3. c) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri.

ç) Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.

  1. d) İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar

2022 yılında Türkiye’de yapılan Patent başvurularından ilk 10 sırada yer alan sektörlerin yerli ve yabancı firma başvuru sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kaynak: https://www.turkpatent.gov.tr/patent-istatistik

Patent ve Faydalı Model Başvurularının NACE Sınıflandırmasına Göre Sektörel Dağılımı
NO SEKTÖR 2022
Yerel Yabancı Toplam
1 Başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri imalatı 1258 364 1622
2 Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 1047 87 1134
3 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 883 191 1074
4 Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortepedik araçların imalatı 871 382 1253
5 Büro makineleri ve bilgisayar imalatı 764 184 948
6 Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı 652 256 908
7 Radyo ve televizyon vericileri ile telefon ve telgraf hattı teçhizatı imalatı 648 218 866
8 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı 618 531 1149
9 Eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı 592 1133 1725
10 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı 537 403 940

 

Firmalarımızın hak kaybına uğramaması için tescil kriterlerine uygun buluşlara patent başvurularının yapılması gerekmektedir. Fikri ve sınai haklar alanında bilgi ve deneyime sahip uzman ekibimiz ile patent tescili konusunda ihtiyaç duyulan tüm desteği Adım Patent olarak sunmaya hazırız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir